Tennisvereniging Elswout

Vereniging voor tennis, ontspanning en recreatie - Bovenwegkwartier, Aerdenhout
opgericht en actief sinds maart 1960

Introductie

Doelstelling en uitgangspunten Tennisvereniging Elswout (beknopt)

 • Tennisvereniging Elswout stelt zich primair tot doel leden en bespelers tennisplezier te bieden
 • De vereniging richt zich met name op bewoners van het Bovenwegkwartier te Aerdenhout

 • Onze vereniging heeft geen commerciele doelstellingen. Wij zijn  (zeer !)  afhankelijk
  van de inzet van leden en bespelers voor het onderhoud van onze banen en ons parkje
 • De vereniging kiest uit haar leden een bestuur dat de operationele zaken behandelt.
  Het bestuur organiseert minimaal 1 keer per jaar een algemene ledenvergadering (ALV).
 • Een verzoek tot lidmaatschap kan worden ingediend als je minimaal 1 jaar op ons park tennis speelt.
  Dat verzoek tot lidmaatschap dient door minimaal 6 handtekeningen van actieve leden
  te worden ondersteund. Jouw verzoek tot lidmaatsdchap uiterlijk begin januari indienen (= voor ALV).
  Hierbij link naar het aanvraagformulier: Aanvraagformulier-voor-het-lidmaatschap-van-TV-Elswout.pdf

  Formullier SVP downloaden, printen, invullen en opsturen of inleveren.
 • Iedereen - bij voorkeur bewoners uit het Bovenwegkwartier - kan spelen bij TV Elswout.
  Daar hoef je (nog) geen lid voor te zijn.  Voor mogelijkheden zie tab: baanhuur

                               

Algemene spelregels & baanreglement (beknopt)

 • Van bespelers wordt verwacht dat zij hun bijdrage leveren om banen en accomodatie
  netjes en in goede conditie te houden:
 • Regelmatig slepen, in ieder geval na afloop van jouw speelperiode.
  Sproeiinstallatie haar werk laten doen, bij grote droogte zo nodig handmatig bijsproeien.
 • Stoelen en tafels na gebruik netjes achterlaten. Afval in de bak(ken) deponeren of meenemen,
  asbakken schoon achterlaten, (lege) flessen meenemen.
 • Bij voorkeur niet met de auto komen: houd rekening met de buurtbewoners en veiligheid.
  Parkeren - niet voor in/uitritten,    zeker niet in de bocht bij het tennispark
  Indien toch met auto - parkeren aan de Karel Doormanlaan.
 • Na afloop banen en huisje vegen & afsluiten. Sleutel op het bestemde adres.
 • Onregelmatigheden of gebreken aan baan of huisje s.v.p. melden aan de parkcommissaris
  John Greeuw, Overste den Oudenlaan 18; 023 5245878 of met bericht aan het secretariaat
  info@tv-elswout.nl


Aerdenhout, 2017