Tennisvereniging Elswout

Vereniging voor tennis, ontspanning en recreatie - Bovenwegkwartier, Aerdenhout
opgericht en actief sinds maart 1960

Introductie

Doelstelling en uitgangspunten Tennisvereniging Elswout (beknopt)

 • Tennisvereniging Elswout stelt zich primair tot doel leden en bespelers tennisplezier te bieden
 • De vereniging richt zich met name op bewoners van het Bovenwegkwartier te Aerdenhout
 • De vereniging heeft geen commerciele doelstellingen. Zij is voor een belangrijk deel 
  afhankelijk van de inzet van leden en bespelers voor het onderhoud van banen en ons parkje
 • De vereniging kiest uit haar leden een bestuur dat de operationele zaken behandelt.
  Het bestuur organiseert minimaal 1 keer per jaar een algemene ledenvergadering.
 • Een verzoek tot lidmaatschap kan worden ingediend als betreffende persoon minimaal 1 jaar
  op het park tennis speelt. Het verzoek tot lidmaatschap dient door middel van handtekeningen,
  van minimaal 6 actieve leden te worden ondersteund. Het verzoek tot lidmaatsdchap dient
  uiterlijk begin januari bij het secretariaat te zijn ingediend.
                               

Algemene spelregels & baanreglement (beknopt)

 • Van bespelers wordt verwacht dat zij hun bijdrage leveren om banen en accomodatie
  netjes en in goede conditie te houden:
 • Regelmatig slepen, in ieder geval bij beeindiging van jouw speelperiode.
  Sproeiinstallatie haar werk laten doen, bij grote droogte zo nodig handmatig bijsproeien.
 • Stoelen en tafels na gebruik netjes achterlaten. Afval in de bak deponeren of meenemen,
  asbakken schoon achterlaten, flessen s.v.p. meenemen.
 • Bij voorkeur niet met de auto komen: houd rekening met de buurtbewoners en veiligheid.
  Parkeren - niet voor in/uitritten, zeker niet in de bocht bij het tennispark
  Indien toch met auto - parkeren aan de Karel Doormanlaan.
 • Na afloop banen en huisje afsluiten. Sleutel op het bestemde adres.
 • Onregelmatigheden of gebreken aan baan of huisje s.v.p. melden aan de parkcommissaris
  John Greeuw, Overste den Oudenlaan 18; 023 5245878 of met bericht aan het secretariaat
  info@tv-elswout.nl


Aerdenhout, 2017