Het gezellige Vaderdagtoernooi


Ons jaarlijks (buurt) evenement van 9 dagen (= 2 x weekend + tussenliggende week)

  • onderling de krachten meten
  • wedstrijden in alle spelonderdelen voor alle speelsterktes
  • gezellig ontmoeten & contact is de leidraad
  • door de huidige Corona-situatie is het doorgaan van dit toernooi nog onzeker


  • Laatste zaterdag in de toernooiweek vanaf 18.00 uur:
    BBQ met (beetje) muziek en (veel) gezelligheid  • Vragen, opmerkingen, opgave voor deelname:

e-mail: vaderdagtoernooi-elswout@hotmail.com