PRIVACYVERKLARING TV ELSWOUT december 2022

Over welke persoonsgegevens beschikken wij:

Bij het aanvragen van het lidmaatschap van TV Elswout wordt gevraagd naar naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Door het invullen van het aanvraagformulier verklaart het (toekomstig) lid zich akkoord met het vastleggen van de benodigde gegevens voor de duur van het lidmaatschap. Na beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens verwijderd.

Waarvoor gebruiken wij de persoonsgegevens:

De gegevens worden gebruikt voor de administratie van de vereniging, de facturering, voor de organisatie van het jaarlijkse toernooi en het versturen van uitnodigingen en notulen van de ledenvergadering en bestuursvergadering, en het versturen van nieuwsbrieven.

Wie hebben inzage in de persoonsgegevens:

De persoonsgegevens zijn in te zien en te gebruiken door het bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris en overige leden), door de baancommissie (maximaal 3 leden) en door de toernooicommissie. (maximaal 4 leden)

Recht van verzet:

Als u geen prijs stelt op het ontvangen van nieuwsbrieven dan kunt u dit laten weten door een e-mail te sturen aan info@tv-elswout.nl.

Gebruik van persoonsgegevens door derden:

TV Elswout laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.   

Foto’s op sociale media en eigen website:

TV Elswout is niet actief op sociale media, m.u.v. Facebook. Ten tijde van het Vaderdagtoernooi worden er wat foto’s op de Facebook pagina gedeeld. Op onze website staan ook enkele foto's, zoals bijvoorbeeld m.b.t. de jaarlijkse onderhoudsdag, klusochtend en van verschillende toernooien. Wij gaan ervan uit dat hiertegen geen bezwaar bestaat, maar indien dat wel zo is, ontvangen wij hierover graag een bericht via info@tv-elswout.nl.

Wijzigingen:

TV Elswout behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Indien TV Elswout een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop TV Elswout uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via onze website en/of nieuwsbrief.