Baanreglement voor het zomerseizoen

Dit reglement geldt voor alle bespelers en bezoekers van de tennisbanen van het tennispark Elswout. Degene die de baanhuur aan “TV Elswout” betaalt (de hoofdhuurder) is verantwoordelijk voor de juiste opvolging van deze regels, ook door zijn/haar medespelers.

Het zomerseizoen begint op 1 april en eindigt op 1 oktober.
Gedurende het zomerseizoen worden de banen in de eerste plaats verhuurd per dagdeel. Onder een dagdeel in de ochtend wordt verstaan de periode van 9:00 tot 12:00 uur, in de middag van 14:00 tot 17:00 uur en ’s avonds van 18:00 uur tot 22.00 uur.

Huur per dagdeel gaat vóór huur van 1 of 2 uur. Huurders voor een heel seizoen hebben voorrang op huurders van een kortere periode.
Voor z.g. "losse verhuur" zijn de banen, naast de nog vrije dagdelen, beschikbaar van 13.00 uur tot 14.00 uur.

De hoofdhuurder wordt geacht ook zelf te spelen op het betreffende dagdeel en niet de baan te huren t.b.v. derden.
Voor informatie over baanhuur, beschikbaarheid en losse verhuur kunt u contact opnemen met de baancommissaris Leni Greeuw en bij afwezigheid met Anna Jonkhoff (zie onder).

Begin november stuurt het bestuur een brief met daarbij een formulier naar de bestaande huurders, waarin zij tot 1 december kunnen aangeven of zij het gehuurde dagdeel in het volgend seizoen willen prolongeren. Van 1 december tot 31 december hebben dan de leden als eerste het recht de vrije dagdelen te reserveren. Mochten er na 1 januari nog vrije dagdelen zijn dan mag eenieder, lid of niet-lid, dit dagdeel voor 1 seizoen huren. In alle gevallen geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Tijdens het Vaderdagtoernooi moet door de week ’s avonds één speelmoment worden afgestaan voor het jaarlijkse toernooi. Voor de weekend-huurders zijn dat twee speelgelegenheden. De weekend-huurders worden in de eerste week van oktober gecompenseerd met een extra speelgelegenheid.

Tijdens vrije uren is de baan niet toegankelijk voor onbevoegden.

De speelvelden mogen alleen betreden worden met tennisschoenen.
Als er plassen op de baan liggen, is de baan niet bespeelbaar. De gebruikers mogen de plassen niet zelf wegslepen, omdat de baan daardoor wordt beschadigd.

Met nadruk worden alle spelers en bezoekers verzocht op en rond het tennispark geluids- en (parkeer)overlast voor de omwonenden te voorkomen. Het is verboden om met een motor of een bromfiets op ons park te rijden.
Onder geluidsoverlast wordt met name verstaan het schreeuwen op de baan. Het is gebleken dan onze buren hier regelmatig last van hebben. We vragen alle spelers zich hiervan bewust te zijn en er rekening mee te houden.

Het is niet toegestaan auto's te parkeren in de bocht van de Ruys de Perezlaan, in de inrit naar het park of voor uitritten bij omliggende huizen. Het verdient de voorkeur om de auto thuis te laten bij het bezoek aan de tennisbaan. Indien men toch besluit met de auto te komen, dan parkeren aan de Karel Doormanlaan langs de bosjes.

Men mag spelen tot 22.00 uur en het park moet vóór 22:30 uur verlaten zijn. Maak geen onnodig lawaai tijdens het verlaten van het park.
Ballen die in de tuinen van buren terecht komen, s.v.p. met beleid ophalen. Meld het even voordat je de tuin betreedt.

Na gebruik dient het park in goede staat te worden achtergelaten: de baan op de juiste manier slepen, de lijnen vegen, stoelen en tafels op zijn plaats terugzetten, clubhuis aanvegen, glaswerk en grover afval zelf afvoeren, clubhuis en baan-hek afsluiten en de sleutels terugbrengen naar het bekende adres.

Het bestuur houdt zich het recht voor, indien dit in verband met de toestand van de banen nodig mocht zijn, de banen te sluiten.

Het bestuur is niet aansprakelijk voor op het terrein overkomen letsel, noch voor beschadiging aan of vermissing van voertuigen, kleding of andere voorwerpen. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Bestuur TV Elswout
Aerdenhout

Algemeen: info@tv-elswout.nl

Parkcommissaris: John Greeuw tel. 023-5245878

Baancommissie: Leni Greeuw tel. 023-524 58 78, Anna Jonkhoff tel. 0610393984.